Welkom bij (SUB) Stichting Union Breed

Het kind staat centraal
Vreedzame wijk
Vreedzame buurt
Vreedzaam beleid

Wijkspeeltuin

SUB ziet voor de Wijkspeeltuinen de volgende activiteiten:

  • Kinder activiteiten (dagelijks)
  • Partner(s) Dag activiteiten
  • Informatie en Voorlichtingsdagen (afhankelijk van thema’s)
  • Na-schoolse activiteiten
  • Weekend activiteiten
  • Beweging en Bezigheid activiteiten
  • Buurtactiviteiten:“Verbinding van de buurt ”

Hierbij ziet SUB dat deze activiteiten gelden voor jong en oud en dat iedereen welkom is in de Wijkspeeltuin.

"Bij SUB staat het kind centraal."

Buurtbewoners

SUB levert professionele vrijwilligers (dit zijn opgeleide vrijwilligers die in staat zijn mee te draaien in de Wijkspeeltuinen). Deze leveren een kwalitatieve bijdrage aan de Wijkspeeltuinen door hun pedagogische expertise.

Daarnaast zijn er vrijwilligers en bewoners uit de buurt en directe omgeving betrokken zijn.

Onderdeel van onze missie is dat we binding willen creëren tussen bewoners en dat de buurt zich een weg weet te vinden naar de Wijkspeeltuin om daar met elkaar te praten, socializen maar ook om te helpen met de kinderen en ervoor te zorgen dat de buurt het gevoel krijgt dat Wijkspeeltuin ook van hun is.

Trotse partners