Partners

SUB vindt het belangrijk om de samenwerking met alle organisaties in de buurt Vleuten – De Meern op wijkniveau en stedelijk niveau te onderhouden. SUB heeft een grote achterban die ervoor zorgt dat de organisaties ook bij elke thema of maatschappelijk onderwerp de juiste mensen bereikt. Hiermee probeert SUB de lijnen kort te houden.