Partners

SUB vindt het belangrijk om de samenwerking met alle organisaties in de buurt Vleuten – De Meern op wijkniveau en stedelijk niveau te onderhouden. SUB heeft een grote achterban die ervoor zorgt dat de organisaties ook bij elke thema of maatschappelijk onderwerp de juiste mensen bereikt. Hiermee probeert SUB de lijnen kort te houden. Wij zijn trots op onze samenwerkingen want immers zonder samenwerkingen met haar partners zijn er geen speeltuinen mogelijk.

Wij hebben samenwerkingsverbanden met onder meer de onderstaande partijen:

Gemeente Utrecht

Wij werken nauw samen met de gemeente Utrecht om onder andere activiteiten en evenementen te organiseren.

Stichting JOU

Samen met JOU ondersteunen we jongeren.

Dock

Samen met Dock zorgen wij ervoor dat de wijk verbonden is.

Buurteam De Meern

Het buurteam van De Meern ondersteund ons in het verwerkelijken van speeltuinen activiteiten en evenement in De Meern.

NUSO

Samen met Nuso zorgen wij voor nog betere speeltuinen.

Buurteam Vleuten

Het buurteam van Vleuten ondersteund ons in het verwerkelijken van speeltuinen activiteiten en evenement in Vleuten.

Samen met de Wijkcoöperatie zorgen wij ervoor dat alles met en voor de bewoners wordt ingericht.

Met de specialisten van Labyrinth optimaliseren we het hele proces.

Bibin

Bibin geeft advies en voorlichting in het kader van overlijden. Daarbij legt Bibin de procedures en processen uit, zodat het hele proces succesvol afgerond kan worden.