Missie

_australia

Onze missie

SUB wil de buurt betrekken en de participatie stimuleren voor speeltuinen zodat cohesie ontstaat tussen:

"Onze missie is om zoveel mogelijk kinderen en wijkbewoners aan de speeltuin te binden en daarmee het kloppend hart te worden van spelend De Meern (Veldhuizen) en Vleuten (Vleuterweide)".

Onze missie

De Speeltuin heeft als missie om zoveel mogelijk kinderen en wijkbewoners aan de Speeltuin te binden en daarmee het kloppend hart te worden van De Meern(Veldhuizen) en Vleuten(Vleuterweide).

De missie wordt geëvenaard door de inzet van de binding vergroot wordt in de wijk en met name de binding met de kinderen. De buurt moet het gevoel krijgen en hebben dat de Speeltuin van hun is, de Speeltuin is een sociaal maatschappelijke aangelegenheid die moet zorgdragen voor cohesie en samenhang.

Diverse friends / students shoot

Verbinding

Om de missie aan te scherpen willen we met de missie binding creëren tussen bewoners en dat de buurt zich een weg weet te vinden naar de WijkSpeeltuin om daar met elkaar te praten, socializen maar ook om te helpen met de kinderen en ervoor te zorgen dat de buurt het gevoel krijgt dat WijkSpeeltuin ook van hun is.