Wie zijn wij?

SUB is een stichting die zich inzet voor de wijk en de buurt waarbij de bewoner centraal staat. SUB kenmerkt zich door diversiteit van de bewoners en heeft een sociaal karakter in haar organisatie. Bewoners die zich aansluiten bij SUB doen dat vaak op vrijwillige basis omdat zij willen bijdragen aan een vreedzame wijk, een veilige wijk en vooral een leuke en gezellige wijk.

SUB bestaat uit 2 onderdelen:

– 1: SUB Wijk en Buurt, dit betreft de 2 buurthuizen De Weide Wereld en De Pijler.

– 2: WijkSpeeltuinen, dit betreft de 2 Wijkspeeltuinen De Albatros en De Balije.

SUB voert al jaren activiteiten in de buurt en heeft een groot aantal vrijwilligers, kenmerkend aan SUB is dat de achterban groot is waardoor er veel activiteiten zijn die door de buurt gevolgd worden. Deze activiteiten verschillen van jong tot oud. In den beginne richtte SUB zich vooral op de jeugd tot en met 14 jaar, door de groei in de Wijk en de Buurt zijn er nieuwe doelgroepen ontstaan waardoor de vraag groter werd in de Wijk en de Buurt naar activiteiten en thema’s.

SUB heeft hierop ingesprongen om te kijken wat we voor deze doelgroepen kunnen betekenen. Het resultaat is dat er een mooie samenwerking is ontstaan waarbij de doelgroepen zich gehoord voelen in de Wijk en de Buurt, hiermee is SUB in staat bruggen te slaan op Wijk en Buurt niveau met een sociaal eigen karakter, de doelgroepen te overtuigen en het vertrouwen te winnen .

Door de intensieve samenwerking met diverse lokale partijen op Wijk- en Buurt niveau is er veel vertrouwen ontstaan tussen de Sociaal Makel organisaties Dock en SUB, dit vertrouwen heeft geresulteerd in gezamenlijke activiteiten en projecten.

Hierdoor is SUB zich verder gaan ontwikkelen door de de inzet van vrijwilligers te verbeteren waardoor behoeftes konden worden ingevuld binnen de Wijken en Buurten. Hierdoor is er saamhorigheid ontstaan en is de keten van sociale partners gegroeid tezamen met Dock als Sociaal Makel organisatie aan onze zijde.

Welzaam heeft uiteindelijk nadat de gemeente heeft besloten dat de speeltuinen verzelfstandigd moesten worden SUB voorgedragen als stabiele partner die kennis en kunde heeft op het sociaal-pedagogisch vlak voor het runnen van Sociaal Beheer en Technisch Beheer binnen de Wijkspeeltuinen.

"Onze missie is om zoveel mogelijk kinderen en wijkbewoners aan de speeltuin te binden en daarmee het kloppend hart te worden van spelend De Meern (Veldhuizen) en Vleuten (Vleuterweide)".

Onze missie

De speeltuin heeft als missie om zoveel mogelijk kinderen (d.m.v. pedagogiek) en wijkbewoners aan de speeltuin te binden en daarmee het kloppend hart te worden van spelend De Meern (Veldhuizen) en Vleuten (Vleuterweide). SUB beheert de speeltuinen zowel op activiteiten als gebruik en is opgezet en ontstaan vanuit SUB die al stevige roots heeft in de wijk.

Afstemming

SUB beoogt afstemming en samenwerking te realiseren met de buurtgemeenschap, sociale partners, lokale overheid, scholen en  ondernemers van Vleuten-De Meern door activiteiten te organiseren

Participatie

SUB draagt bij aan integratie en participatie te bewerkstelligen tussen burgers en lokale overheid door thema’s, voorlichtingen en bijenkomsten

Leerproces

SUB ondersteunt de jeugd door sport, spel, taallessen, rekenen, huiswerkbegeleiding en les in eigen taal te faciliteren zodat dit de kinderen bevordert in het leerproces ten-De Meern door activiteiten te organiseren

Verbinding

Om de missie aan te scherpen willen we met de missie binding creëren tussen bewoners en dat de buurt zich een weg weet te vinden naar de WijkSpeeltuin om daar met elkaar te praten, socializen maar ook om te helpen met de kinderen en ervoor te zorgen dat de buurt het gevoel krijgt dat WijkSpeeltuin ook van hun is.