Wie zijn wij?

Missie en Visie SUB WijkSpeeltuin De Balije en De Albatros heeft als doelstelling om in 6 maanden tijd zich naar volledig zelfbeheer te ontwikkelen en daardoor datgene wat zij nu al biedt, namelijk een prettige en veilige plek in de speeltuin voor kinderen(waar kinderen centraal staan), bewoners en ondernemers uit de wijk, te verduurzamen op eigen kracht. Dit betekent dat zij zelf de volledige verantwoordelijkheid op zich wil gaan nemen voor zowel de inhoud (activiteiten/inhoudelijk programma) als het gebruik (beheer).

photo-1531901927906-cf5278c9e473

Nardie Eijsberg

Directrice

" Welzaam en SUB versterken elkaar door samenwerking en kennis

Onze missie

De speeltuin heeft als missie om zoveel mogelijk kinderen (d.m.v. pedagogiek) en wijkbewoners aan de speeltuin te binden en daarmee het kloppend hart te worden van spelend De Meern (Veldhuizen) en Vleuten (Vleuterweide) . SUB wil de speeltuinen zowel op activiteiten als op gebruik zelf beheren en is opgezet en ontstaan vanuit SUB die al stevige roots heeft in de wijk.

Afstemming

SUB beoogt afstemming en samenwerking te realiseren met de buurtgemeenschap, sociale partners, lokale overheid, scholen en  ondernemers van Vleuten-De Meern door activiteiten te organiseren

Participatie

SUB draagt bij aan integratie en participatie te bewerkstelligen tussen burgers en lokale overheid door thema’s, voorlichtingen en bijenkomsten

Leerproces

SUB ondersteunt de jeugd door sport, spel, taallessen, rekenen, huiswerkbegeleiding en les in eigen taal te faciliteren zodat dit de kinderen bevordert in het leerproces ten-De Meern door activiteiten te organiseren

Verbinding

Om de missie aan te scherpen willen we met de missie binding creëren tussen bewoners en dat de buurt zich een weg weet te vinden naar de WijkSpeeltuin om daar met elkaar te praten, socializen maar ook om te helpen met de kinderen en ervoor te zorgen dat de buurt het gevoel krijgt dat WijkSpeeltuin ook van hun is.