URGENT!

Vandaag ontvingen wij een bericht dat er een groep jongeren in Leidsche Rijn geld probeert te verzamelen voor onze speeltuinen met het bericht dat wij geen geld hebben.

Trap hier niet in!

Onze stichting is een gezonde stichting die haar activiteiten kan verzorgen met eigen middelen. Wij distantiëren ons dan ook van deze actie.

Als wij al geld inzamelen dan is dat via de officiële kanalen en collectes.

Vervelend dat onze mooie initiatieven bij de speeltuinen worden gebruikt in negatieve zin.

Mocht u ons een warm hart toewensen en een gift willen geven dan kunt u dat kenbaar maken via info@sub-vdm.nl.

Bedankt voor uw aandacht en tot snel bij onze speeltuinen! Het mooie weer is weer in aantocht en wij zijn er klaar voor om jullie te ontvangen!